Spannende ontwikkelingen van artificial intelligence

Machine Learning Art (MLA) van nu vergeleken met het Surrealisme uit de vorige eeuw

Een van de spannende ontwikkelingen van artificial intelligence is de mogelijkheid om met zowel design, kunst als mode te gaan werken. En dan kan je je afvragen: is dit nog wel écht design of échte kunst of échte mode? Maar zoals één van de voorlopers op AI-kunstgebied Mario Klingemann zegt: ‘Als een muzikant muziek maakt op een piano, dan wordt hem ook niet gevraagd of hij de muziek maakt, of de piano. Zo is het ook met artificial intelligence. Het is gewoon een instrument.’

Het grappige is dat artificial intelligence, zeker de vroege vormen ervan, erg lijken op de eerste vormen van surrealisme, zoals bijvoorbeeld van Max Ernst.

Max Ernst was in de jaren 30 van de vorige eeuw één van de surrealistische kunstenaars die bezig ging met frottage (het overtrekken van verschillende structuren) en grattage (het afschrapen van verschillende lagen verf over elkaar) om zoveel mogelijk spontaan en onderbewust te kunnen werken.

Dat is precies hetzelfde hoe we nu computers leren te denken: door bestaande structuren te herkennen, door genoeg portretten van mensen te leren herkennen, door foto’s van landschappen te leren herkennen, door vormen van stoelen te leren herkennen, bijvoorbeeld bij het chAIr-project van architect Steffen Weiss.

It was not our goal to generate a functional chair, but to generate an engaging ‘visual prompt’ for a human designer. ‘chAIr ’is a case study for Philipp’s Augmented Imagination research project which explores the use of machine learning as an art and design tool for mind bending — like Surrealist frottage; one that caters to the subconscious, the associative, the imaginary rather than the rational.

Zo is het AI programma van Nvidia GauGAN om fotografische landschappen te ‘schetsen’ vooral voor designers een echte game-changer! Bekende designers proberen GauGAN nu uit, en game-artists moeten zelfs toegeven dat ze nu eerder hun landschappen ‘schetsen’ dan hun futuristische voertuigen.